Fyzikální challenge – pokusový den

Paní učitelka na fyziku připravila žákům 8. a 9. třídy hodinu plnou pokusových her. Žáci přišli do učebny, kde bylo připraveno 10 stanovišť. Každé stanoviště obsahovalo kartičku se zadáním úkolu a dané pomůcky. U každého stanoviště splnili úkol a napsali si do sešitu, co zkoumali, na co přišli a jakému fyzikálnímu jevu daný pokus odpovídá. Cílem bylo zážitkové vyučování, podpora kolektivu. Práce ve skupinách podpořila komunikaci mezi žáky.