MAŠKARNÍ KARNEVAL 2022

Páteční dopoledne 4.3. jsme si jaksepatří užili. Náležitě jsme se vystrojili a pořádně vyblbli, jak to k masopustu patří. I když v menším počtu, přesto jsme si užili hodně zábavy, tanečků a soutěží, odnesli jsme si odměny a památeční medaili, kterou byly odměněni veškeří pomocníci. Děkujeme paní učitelce Křepelové, která pro děti tento bohatý a příjemný den připravila 🙂