Školní výlet do Merklína

Letošní školní výlet jsme si naplánovali na poslední květnový den. Sluníčko svítilo, nebe bylo bez mráčků, počasí nám zkrátka přálo, sešli jsme se téměř v plném počtu a nic tedy nebránilo tomu, sednout do autobusu a vyrazit na cestu. Cesta byla klidná, z okna jsme pozorovali přírodu i města, opakovali si dopravní značky, které už známe a moc jsme se těšili na dopoledne plné zážitků. Cílem naší letošní výpravy byla “ Naučná stezka Bijadla“. Tento projekt vznikl v areálu bývalého zemědělského družstva v historické lokalitě Merklína u Přeštic zvané právě Bijadla. Součástí této stezky jsou také expozic o přírodě, zvěři, myslivosti, rybářství, zemědělství a expozice dávných řemesel. Ve venkovní výbězích jsme pozorovali a krmili různé druhy zvířat naší přírody. Viděli jsme zde jeleny, divoká prasata, daňky, muflony, bažanty, kachny, holuby, pávy, nutrie, králíky a spoustu dalších zvířat. Před samotnou prohlídkou jsme měli čas vydatně se posilnit svačinkou a po skončení prohlídky jsme ještě rádi využili nabídky místního dětského hřiště. Celý výlet se nám moc líbil a odvezli jsme si spoustu nových informací a zážitků.