Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu.

Naše žákyně Klárka Lojdová ze 4. třídy se umístila na krásném 2. místě v krajském kole soutěže ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu, která se konala v sobotu 7. března v Plzni.

Blahopřejeme.

                                     D I P L O M