Okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů

V e čtvrtek 12. března se náš žák 3. ročníku Jakub Krchňák zúčastnil okresního kola celostátní přehlídky dětských recitátorů 1. kategorie.

                                    D I P L O M