Exkurze ve firmě „LINTECH“

23. 4. 2015 byl náš minipodnik Všeuměl CNC s.r.o. na exkurzi ve firmě Lintech, spol. s.r.o.

Ředitel Karel Kubr nás na úvod seznámil s historií firmy. Začínali v roce 1993 se třemi pracovníky jako především montážní firma v Chrastavicích. Postupně přechází a specializují se na složité zakázky vyráběné laserovými a automatizačními technologiemi v novém závodě v Domažlicích.

Na exkurzi jsme se dozvěděli, jaké uspořádání má firma dnes. Pracuje zde celkem 100 lidí – od montážních dělníků až po špičkové odborníky. Ukázali nám současné CNC stroje dovezené z Německa a jeden dokonce z USA, které se specializují na výrobu přesných součástek. V Evropě jsou dnes pouze dva závody, které dokáží kompletně vyrobit tyto CNC stroje, které zde dnes vyrábí na zakázku. Taková zakázka trvá i jeden rok od zadání po výrobu.

Kromě výrobních prostor nás ředitel závodu seznámil i s procesem kontroly výrobku, který je velmi důležitý vzhledem k zakázkám, které směřují mnohdy stovky kilometrů. Ukázal nám průvodní list, který má každý výrobek. Připraví ho technolog, který do něj zapíše pracovní postup a každý dělník zkontroluje předcházející operaci a zapíše do něj svoji operaci a pak projde finální kontrolou.

Zeptali jsme se i na propagaci firmy – www stránky si nechali zpracovat odborníky, o jejich ceně a důležitosti, o jejich neustálé inovací a umístění na jednotlivých portálech.

Dověděli jsme se také informace o financování firmy, o základním kapitálu a o toku peněz, za co nakupují materiál, o naceňování výrobků, o různých druhů marže dle typu výrobku. Zmínil se i o vývojovém oddělení, které je pro takovou úzce specializovanou firmu velmi důležité. Firma spolupracuje se Západočeskou univerzitou.

Na závěr jsme hovořili o vzdělávání, o pracovních zkušenostech v zahraničí a o jejich personalistice, vybírají zaměstnance specialisty především na doporučení, ostatní různými formami.