Beseda – odborná konzultace Ing. Kroupa Miroslav

Ve čtvrtek 30. 4. navštívil náš minipodnik odborný konzultant Ing. Miroslav Kroupa.

Nejdříve se nám osobně představil a zároveň nás seznámil se svými zkušenostmi s právě rozbíhajícího se nového podniku, který před rokem založil. Jeho podnik se zaměřuje na kovovýrobu – svařování a pálení CNC stroji.

Pak jsme my osobně představili náš minipodnik a vše, na čem jsme již pracovali.

Následovaly připravené otázky:

1/ Personalistika – přijímání pracovníků – inzeráty, výběrová řízení, mzdové podmínky, zaměstnanci personálních agentur, konkurence a zvýhodněné podmínky

2/ Obchod a management – konkurenční boj, získávání zakázek, dodavatelé a odběratelé, propagace, www stránky

3/ Daně podniku a daně odvedené za zaměstnance, zdravotní pojištění, sociální pojištění, pojištění firmy jako takové (složité s pokladním deníku nerozpracovávat vést jako mzdové náklady)

4/ Financování podniku – prohlédl naše počáteční výdaje a doplnil některé položky, pozor na mzdy – jen za odvedenou práci, dokud nejsou trvalé zakázky, je lepší zaměstnávat část lidí na dohody)  

Doporučení pro zlepšení finanční situace:

1/ snížení úvazků u režijních zaměstnanců nebo nákup služeb (zachovat kvalifikovanost)

2/ intenzivnější hledání dalších možností využití strojů – nové výrobky

3/ zkvalitnit propagaci, osobní setkání a nabídku a tím zvýšit odbyt

4/ hlídat zaměstnanost dělníků, zástupnost

Beseda s panem Kroupou byla pro nás velmi užitečná, financování začínající firmy je velmi náročné a musí se počítat, že hned vydělávat nebude. Nejdříve se musí financovat z cizích zdrojů a ani my jsme nedokázali v naší firmě fiktivně vyrobenými výrobky (i když jsme se snažili propočítat, kolik by toho naši dělníci mohli vyrobit, kolik bychom mohli odhadem prodat našich výrobků, jaké jsou cenové možnosti …) zajistit pro firmu vyrovnaný rozpočet nebo dokonce zisk.