Veletrh minipodniků — 20. 5. 2015 PLZEŇ

Dne 20. 5. se naše škola zúčastnila veletrhu minipodniků v Parkhotelu v Plzni. Celkem se zde účastnilo 96 minipodniků a to jak ze základních, tak i středních škol.


Naše škola se prezentovala výrobky, které žáci společně s paní ředitelkou vytvořili na kroužku mechatroniky.


Velkou předností tohoto veletrhu bylo, že jsme se museli připravit prezentaci ,,naší firmy“ včetně zaměstnanců, náplně práce jednotlivých úseků – jako např. personalistika, ekonomika apod. Na závěr veletrhu bylo vyhodnocení z oblasti služeb a výroby. Naše nasbírané zkušenosti z tohoto projektu a pomoc paní ředitelky nám pomohli při tvorbě závěrečných prací.


V příštím školním roce budeme v projektu pokračovat a veškerou agendu předáme žákům z nižších ročníků.

Zpracovala Denisa Špilková, žákyně 9. ročníku