Návštěva muzea a knihovny v Domažlicích

V úterý 12. 12. 2017 celý druhý stupeň odjel autobusy do Domažlic. Šestá a sedmá třída se vydala na prohlídku Knihovny Boženy Němcové, zatímco osmá a devátá třída navštívila místní Muzeum Chodska. Žáci se rozdělili do skupinek a dostali pracovní list. Celé muzeum si prošli samostatně, cestou museli plnit úkoly, které měli zapisovat do listu. V poslední místnosti muzea si mohli prohlédnout betlémy z různých materiálů pocházející z celého světa. Na konci je u pokladny čekala odměna.

     Poté se třídy vystřídaly. Osmá a devátá třída navštívila knihovnu a šestá, sedmá muzeum. Paní knihovnice nám ukázala dětské oddělní, studovnu, čítárnu a dokonce i oddělení pro dospělé. Kdo chtěl, mohl si zde nechat udělat čtenářský průkaz. Děti měly možnost prolistovat si jakoukoliv knížku nebo se na cokoliv zeptat. Paní knihovnice byla velmi milá a všichni odcházeli nadšeni.

      Před odjezdem zpět byl krátký rozchod po městě. Exkurze se nám moc líbila.