Projekt EVVO – „72 HODIN“

Projekt 72 hodin

Tak jako loni i letos se žáci II. stupně naší školy přidali k výzvě projektu 72 hodin. Ve čtvrtek 13. 10. se na místo prací v dílnách nebo ve třídách vydali na úklid v okolí naší školy. Žáci od paní učitelky Olejníkové a pana učitele Topinky dostali za úkol vyčistit a vyplít místa zamořená odpadky, papírky a jiným smetím na pozemku školy. Děvčata vyplela dětské hřiště a chlapci se postarali o odpadky, papírky od bonbonů, PET lahve a jiné. Jak se jim dařilo, můžete vidět na fotografiích. Projekt splnil cíl, protože po krátké chvíli práce žákům došlo, že je lepší házet odpadky rovnou do koše, než je pohazovat, kde se jim chce. PET lahví jsme se zbavili vhozením do kontejneru na plasty. Akce se zúčastnilo 24 žáků ve dvou hodinách.  

C E R T I F I K Á T

FOTO