Protidrogový vlak.

      Dne 2. 5. 2016 žáci 9. ročníku ZŠ Blížejov navštívili protidrogový vlak v Domažlicích.      S žáky jela paní učitelka Ludvíková a paní učitelka Křížová.

      Protidrogový vlak je projekt „Revolution train“, který rozšiřuje dosavadní přístupy protidrogové prevence. V této předělané vlakové soupravě se žáci setkají s 5D technologiemi a s formou interaktivního přístupu. Cílem tohoto projektu je ovlivnit pohled návštěvníka na užívání drog.

      Naši žáci si nejdříve vyplnili dotazník, který dostali od pracovníků. V dotazníku se žáků ptali, jestli už někdy pili alkohol, brali drogy nebo kouřili cigarety. Po vyplnění dotazníku prošli postupně všechny vagony. V každém vagonu byla promítána část příběhu natočeného podle skutečnosti. Na počátku příběhu se jednalo pouze o cigarety. Postupně to přešlo k alkoholu, který zavinil dopravní nehodu a ztrátu jednoho života. Poté už začalo užívání drog a na konci příběhu se objevila smrt.

     Myslím, že tenhle projekt může mnoho lidem drogy odradit a, nebo jim pomoci, aby v užívání drog přestali. Mně se tenhle projekt velice líbil.

Barbora Řezníčková

IX. ročník

26. 5. 2016