Úřad práce

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019, po třetí vyučovací hodině, jela devátá třída naší školy s paní učitelkou Dostálovou a třídní učitelkou Ludvíkovou vlakem do Domažlic.

Nejdříve jsme měli tři čtvrtě hodiny rozchod. Potom jsme šli na úřad práce, kde nám paní Markéta Kopečná povídala o úřadu práce, středních školách v našem okrese, kterých je šest, a o přijímacím řízení. Měla k tomu zpracovanou prezentaci.

V druhé části besedy nám dovolila se podívat do desek, kterých tam bylo opravdu hodně. V každých bylo jedno povolání a informace o něm, jako třeba osobní požadavky, co člověk musí zvládnout a jaké je uplatnění na trhu práce. Vše přehledně zpracované. My jsme si mohli vybrat povolání, které chceme dělat, jít za paní Kopečnou a ona nám to okopírovala.

Zpět jsme jeli opět vlakem v půl třetí, takže většina jela do Blížejova, ale někteří pokračovali do Osvračína nebo zůstali v Domažlicích.