Velikonoční projektový den

Ve středu 28. 3. jsme měli projektový den na téma Velikonoce. Vytvořili jsme 6 skupin přibližně po 13 dětech. Skupiny byly v jednotlivých učebnách. Projektu se zúčastnila 6., 7. a 8. třída. Osmáci si vyzkoušeli, jaké to je být vedoucím a organizátorem – po pravdě, nejjednodušší to zrovna nebylo. Úkoly byly různé, např. z matematiky, češtiny, angličtiny, němčiny, přírodopisu, výtvarné výchovy a ze znalostí našich tradic. Největší potíže nám dělala matematika. O přestávkách se na chodbách zdobily perníčky cukrovou polevou, pletly pomlázky a zdobila vajíčka voskovou technikou. Akce byla ukončena asi ve 12:30.

Celý den se nám všem líbil, skupiny celkem spolupracovaly i přes drobné neshody.