Preventivní program

Prevence užívání návykových látek

Ve dnech 1. a 2. prosince 2021 se žáci 2. stupně účastnili přednášky o návykových látkách.
Pro mladší ročníky, tj. 6. a 7. třídu, si pan Velkoborský připravil hodinové povídání o alkoholu a cigaretách, starší žáci měli program rozdělený do dvou dnů. Z přednášky si žáci odnesli nejen informace o závislosti na drogách, alkoholu a cigaretách, ale viděli i varovná videa (např. o následcích kouření). Během přednášek se žáci aktivně zapojovali do diskuzí.