Dětský den v MŠ 2023

Dnes jsme společně oslavili den dětí. Vydali jsme se na koupaliště, kde si pro nás žáci 8.třídy připravili dopoledne plné her a soutěží. Nechybělo ani opékání buřtů. Počasí bylo krásné a všichni jsme si to náramně užili. Děkujeme žákům a p. učitelce za přípravu a doprovod.