Setkání s našimi absolventy

Dne 24.4. proběhlo setkání našich žáků 8. a 9. ročníku se žáky SOU Domažlice, společně s mistrem p. Vránou žáky informovali o studiu na učilišti, hlavně o jejich praktické výuce, přinesli ukázat své výrobky. Ukázali nám programování na našich CNC strojích a naši žáci je seznámili s naší výukou a ukázkami našich robotů.