Pořad „Husité v západních Čechách“

      V pondělí 11. 12. 2017 k nám do školy opět zavítal historik pan Libor Marek, tématem jeho přednášky bylo husitství. Program byl určený pro žáky 5. až 9. ročníku a trval 45 minut.

      Pan Marek měl pro nás připravenou zajímavou prezentaci plnou obrázků a zvukových ukázek, která začínala upálením mistra Jana Husa v Kostnici a končila největšími husitskými bitvami. Dozvěděli jsme se, že husité dobyli třeba vodní hrad Švihov nebo Rabí, že 14. 8. 1431 se odehrála bitva u Domažlic, kde husitská vojska pod vedením Prokopa Holého téměř bez boje porazila účastníky čtvrté křížové výpravy. Vyslechli jsme si i několik zajímavostí, pověstí a příběhů vztahujících se k našemu kraji.

     Nechyběly ani repliky husitských zbraní. Děti si mohly potěžkat a osahat okovaný cep, meče různých velikostí, řemdih, palcát, sudlici, kuši či prak, kterým střílela práčata. Někteří se oblékli do kroužkové kukly a železného klobouku či středověké přilby.

     Celá akce se všem žákům velice líbila.