Projekt – Nicholas Winton

V týdnu od 19. února se devátá třída naší školy věnovala projektu o siru Nicholasi Wintonovi a jeho činech. Nejprve jsme vyhledávali a zpracovávali informace z internetu a učebnic. Také jsme sledovali rozhovory s lidmi, kteří díky pomoci pana Wintona přežili druhou světovou válku. Dozvěděli jsme se, jak Winton se záchranou dětí začínal, kolik času a námahy ho stálo všechno plánování a záchrana 669 dětských životů.

Další částí projektu byla návštěva domažlického muzea. Tady jsme měli jedinečnou příležitost setkat se s panem Asafem Auerbachem, jedním ze zachráněných dětí. Vyprávěl nám o svém dětství, vztahu k rodině, vzdělání, cestě do Británie. Líčil průběh událostí, které pro něj v životě měly velký význam a ovlivnily jeho budoucnost. Dále popisoval své pocity po návratu do vlasti, setkání s příbuznými, kteří přežili válku, i přátelství, jež během pobytu v Británii navázal. Současně zmínil také příběhy jiných lidí, například emotivní loučení rodičů s dětmi před odjezdem z domova.

Kromě vyprávění pana Auerbacha jsme v muzeu zhlédli také výstavu zaměřenou na koncentrační tábory a události některých let minulého století. Viděli jsme, jakým způsobem se rozlišovaly skupiny vězňů, předměty pocházející z příslušné doby nebo mapu evropských koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Projekt nás velmi zaujal. Některé části vyprávění nás opravdu přiměly se nad sebou zamyslet. Doufáme, že se naše třída opět zapojí do nějakého podobného projektu.