Basketbal

Poslední březnový týden patřil basketbalu. Vybraní žáci naší školy reprezentovali Blížejov na okresních kolech v Domažlicích. Konktrétně v kategorii mladších žáků (6. a 7. třída) a starších žáků i žákyň (8. a 9. třída). Naší největší ambicí bylo zúčastnit se a odvézt si to, co ve škole při hodinách TV nezískáme, a to jsou cenné zkušenosti z opravdových zápasů, při kterých lze narazit i na vrstevníky, kteří se tomuto sportu věnují závodně. Cíl jsme jednoznačně splnili! Tak, jak bývá na naší škole dobrým zvykem, všichni reprezentanti dodržovali fair play. A dokonce jsme byli pochváleni za bojovnost a dobrou kázeň. 

Všem reprezentantům a reprezentantkám patří velký dík.