Přehazovaná – mladší dívky

V pátek 21.4.2023 několik žákyň z 6. a 7. ročníku navštívili Domažlice, aby se tam utkali s vrstevnicemi z jiných škol na turnaji v přehazované. Žákyně se zápas od zápasu zlepšovaly, a i když náš tým nepatřil k nejvyšším, děvčata nezřídka dokázala i zasmečovat, anebo chytit doslova nechytatelné. Pro žákyně ze 6. třídy to jistě byla cenná zkušenost, kterou využijí při reprezentaci příští rok a jejich spoluhráčky ze 7. třídy jistě nabrané zkušenosti zúročí příští rok ve volejbalovém turnaji.

Všem reprezentantkám patří pochvala.